Komňa - Bučník

Foto 27. Struktura porcelanitu s typickým lasturnatým lomem, stav 10.10.2005.