Komňa - Bučník

Foto 29. Struktura páskovaného porcelanitu, stav 10.10.2005.