Komňa - Bučník

Foto 30. Struktura páskovaného porcelanitu, stav 10.10.2005.