Komňa - Bučník

Foto 4. Střídání poloh andezitů s porcelanity, stav 10.10.2005.