Komňa - Bučník

Foto 5. Střídání poloh andezitů s porcelanity, stav 10.10.2005.