Komňa - Bučník

Mapa 1. Výřez z turistické mapy 1:50 000, č.92 (A6), lom je vyznačen červeným bodem.