Komňa - Bučník

Obrázek 2. Geologický řez 1:25 000 přes lokalitu Bučník. Horniny andezitového typu jsou značeny světle zelenou barvou. Převzato z Blížkovský (1986).