Velké Vrbno - lom Konstantin

Foto 13. Žluté povlaky druhotně vzniklého jarositu, stav 3.6.2005.