Velké Vrbno - lom Konstantin

Foto 2. Západní lomová stěna, stav 3.6.2005.