Velké Vrbno - lom Konstantin

Foto 6. Struktura grafitických břidlic s vysokým podílem grafitu, stav 3.6.2005.