Velké Vrbno - lom Konstantin

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č.53 (A3), lom zvýrazněn červeným obdélníkem.