Kořenec

Foto 14. Valoun horniny v kořeneckém slepenci, stav 21.6.2005.

valoun horniny ve slepenci