Kořenec

Foto 2. Výchozy slepenců na úbočí Kořeneckého kopce, stav 21.6.2005.

Kořenec - výchozy