Kořenec

Foto 3. Lesní pěšina od cesty k výchozům slepenců, stav 21.6.2005.

Kořenec - přístup k výchozům