Kořenec

Foto 9. Struktura hrubozrnného kořeneckého slepence, stav 21.6.2005.

kořenecký slepenec