Kožichovice (u Třebíče)

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, lis č. 80 (A5), lokalita označena červeným bodem.