Krásné u Šumperka

Foto 1. Pohled na hlavní lomovou stěnu, stav 12.5.2005.