Krásné u Šumperka

Foto 11. Alpská prageneze - epidot a chlorit na puklině amfibol-biotitové ruly, suť v lomu, stav 12.5.2005.