Krásné u Šumperka

Foto 13. Alpská prageneze - epidot, albit a chlorit na puklině amfibol-biotitové ruly, suť v lomu, stav 12.5.2005.