Krásné u Šumperka

Mapa 1. Výřez z geologické mapy KČT 1:50 000, list č. 55 (E1). Lokalita vyznačena modrým obdélníkem.