Krásné u Šumperka

Tabulka 1. Reprezentativní elektronové mikroanalýzy (ED) hyalofánu - počet kationů na bázi 8 atomů kyslíku (Novotný et al. 2002).

anal. č. 1 2
SiO2 47,08 49,24
Al2O3 17,91 18,7
CaO 0,62 0,6
BaO 24,08 21,2
K2O 6,06 6,53
Na2O 1,43 1,55
suma 97,18 97,82
Si 2,668 2,695
Al 1,196 1,206
Ca 0,038 0,035
Ba 0,535 0,455
K 0,438 0,456
Na 0,157 0,164