Krásné u Šumperka

Tabulka 2. Reprezentativní elektronové mikroanalýzy (ED) stilbitu-Ca (č. 3 - 6), heulanditu-Ca (č. 7, 8), chabazitu-K (č. 9, 10) a harmotomu (č. 11, 12) - počet kationů na bázi 72 atomů kyslíku (stilbit-Ca, heulandit-Ca a chabazit-K) a 32 atomů kyslíku (harmotom) (Novotný et al. 2002).

anal. č. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SiO2 53,93 54,94 53,63 53,31 52,36 58,18 42,11 47,23 43,48 44,94
Al2O3 14,78 15,17 14,98 14,35 13,55 16,27 14,63 16,22 15,9 17,43
CaO 7,62 7,7 7,48 7,65 6,35 6,92 6,2 6,1 0,66 0,99
BaO - - - - - - 2 1,93 19,07 18,59
K2O 1 0,59 0,67 1,16 2,02 2,09 9,32 9,49 6,5 4,15
Na2O 0,5 0,82 0,36 0,28 - - - - 1,02 0,39
suma 77,83 79,22 77,12 76,75 74,28 83,46 74,26 80,97 86,63 86,49
Si 27,1 27,07 27,09 27,18 27,56 27,22 24,56 24,92 10,84 10,89
Al 8,75 8,81 8,92 8,62 8,41 8,97 10,06 10,08 4,67 4,98
Ca 4,1 4,06 4,05 4,18 3,58 3,47 3,87 3,45 0,18 0,26
Ba - - - - - - 0,46 0,4 1,86 1,76
K 0,64 0,37 0,43 0,76 1,36 1,25 6,93 6,39 2,07 1,28
Na 0,49 0,78 0,35 0,28 - - - - 0,49 0,18
Tsi 0,76 0,75 0,75 0,76 0,77 0,75 0,71 0,71 0,7 0,69