Krhovice

Foto 2. Pohled na severní část zatopeného lomu s výchozy amfibolit a skarnů, stav 25.8.2005.