Krhovice

Foto 3. Struktura amfibolitů krhovického krystalinika, místy silná epidotizace, stav 25.8.2005.