Krhovice

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 82 (B2), lokalita (zatopený lom) je značena červeným obdélníkem.