Lavičky u Velkého Meziříčí

Foto 1. Příjezdová komunikace od obce Lavičky, pohled na remízek, ve kterém se nachází lom, stav 17.8.2005.