Lavičky u Velkého Meziříčí

Foto 10. Polysynteticky zdvojčatělý plagioklas, křemen, andalusit, granit, XPL.