Lavičky u Velkého Meziříčí

Foto 13. Automorfní krystal andaluzitu v živci, granit, PPL.