Lavičky u Velkého Meziříčí

Foto 14. Biotit s pleochroickmi dvůrky a inkluzí zirkonu, granit, PPL.