Lavičky u Velkého Meziříčí

Foto 15. Struktura granitu se shlukem turmalínových nodulí.