Lavičky u Velkého Meziříčí

Foto 16. Struktura granitu se shlukem turmalínových nodulí.