Lavičky u Velkého Meziříčí

Foto 19. Část lomu s velmi dobrým odkrytím díky občasné těžbě, stav 17.8.2005.