Lavičky u Velkého Meziříčí

Foto 2. Vstup do lomu, který je dobře ukryt v remízku, stav 17.8.2005.