Lavičky u Velkého Meziříčí

Foto 3. Lom má jedno patro o průměru asi 100 m, větší část je zarostlá, stav 17.8.2005.