Lavičky u Velkého Meziříčí

Foto 4. Lomová stěna v zarostlé části lomu, stav 17.8.2005.