Lavičky u Velkého Meziříčí

Foto 5. Lomová stěna v části lomu, ve které probíhá občasná drobná těžba, stav 17.8.2005.