Lavičky u Velkého Meziříčí

Foto 6. Struktura leukokratního granitu, stav 17.8.2005.