Lavičky u Velkého Meziříčí

Foto 7. K-živec a plagioklas, granit, XPL.