Lavičky u Velkého Meziříčí

Foto 8. Andalusit, polysynteticky zdvojčatělý plagioklas, pertitický K-živec, granit, XPL.