Lavičky u Velkého Meziříčí

Foto 9. Zonální plagioklas, K-živec, křemen a biotit, granit, XPL.