Lavičky u Velkého Meziříčí

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 84 (C1), lokalita vyznačena modrým kroužkem.