Lavičky u Velkého Meziříčí

Mapa 3. Schematická geologická mapa okolí Laviček (podle Nováka et al., 1997). 1 – migmatity, 2 – amfibolity, 3 – pyroxenové ruly, 4 – durbachity, 5 – leukokratní granity s křemen-turmalínovými nodulemi, 6 – lokalita.