Lavičky u Velkého Meziříčí

Tabulka 1. Reprezentativní analýza turmalínů podle Jiang et al. (2003). 1 – skoryl z pegmatitu, 2 – dravitová inkluze v pegmatitu, 3 – skoryl z nodule, 4 – dravitová inkluze z nodule, 5 – dravit z hydrotermální křemenné žíly.