Letovice

Foto 1. Pohled na přístupovou cestu k lomu - úzká pěšina vedoucí od rozdvojení místní komunikace, asi 100 m před koupalištěm, stav 27.9.2005.