Letovice

Foto 10. Tektonické postižení serpentinitů, stav 27.9.2005.