Líšná u Sněžného

Foto 5. Průnik pegmatitové žíly tělesem skarnu, stav 10.11.2005.