Líšná u Sněžného

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 48 (B4), poloha lokality naznačena červeným křížkem.