Maršíkov – Střelecký důl

Foto 1. Závěrečná část přístupové cesty k lokalitě, po asi 150 m narazíme na první haldu, stav 26.5.2005.