Maršíkov – Střelecký důl

Foto 11. Struktura písmenkového srůstu křemene a K-živce v grafitické zóně pegmatitu, stav 26.5.2005.