Maršíkov – Střelecký důl

Foto 12. Bloková zóna pegmatitu - K-živec, křemen, muskovit, stav 26.5.2005.